บล็อก

image

SEO สายขาว สายเทา สายดำ คืออะไรกันแน่?

White hat SEO หรือ SEO สายขาวคืออะไร? SEO สายขาว คือ การทำ SEO ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ และ หลักเกณฑ์ของ Search engine อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น หลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บ ของ Google ตัวอย่างการทำ SEO สายขาวได้แก่ การทำบทความที่มีคุณภาพการจัดโครงสร้างเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายการทำเว็บไซต์ที่รองรับกา…